Hakkımızda

İlçemizde organize ve sanayi çalışmaları 1997 yılında başlamış olup, 1998 yılında organize sanayi bölgesi yer seçimi işlemi yapılmıştır. Yer seçimi 1998 yılında 2 alternatif olarak düşünülmüş olup;

1.Alternatif Almaşar köyü Güllü mezrası,
2.Alternatif olarak Kocaali Köyü mevkii seçilmiştir.

Bu alternatifler içerisinden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri genel Müdürlüğü 06.07.2011 tarih ve 008654 sayılı yazıları ile Kocaali Köyü bölgesi arazi yapısı olarak organize Sanayi bölgesi olarak seçildiği bildirilmiştir.
Hazırlanan kuruluş protokolü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 276 sicil numarası ile onaylanarak, 01.06.2011 tarih ve 04377 sayılı yazı ile tarafımıza gönderilmiştir

Kocaali Köyü Mevkii’nde bulunan 610.611.612.613 numaralı parseller tevhid edilerek 681 numaralı parsele dönüştürülmüş. Kocaali Köyü 681 parsel taşınmazın ifraz en taksim işleminden 682 numaralı parsel 1.106.203,15 m2 yüzölçümüne sahip 682 numaralı parsel Maliye hazinesi adına tescili yapılmıştır
15.03.2013 tarihinde alınan 3 nolu yönetim kurulu kararı ile 682 numaralı Maliye hazinesi adına tescilli olan parselin Birecik Organize Sanayi Bölgesi adına tescilinin yapılması için Mal Müdürlüğüne başvuru yapılmıştır.

27.03.2014 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Hazırlanan toprak koruma projesi ve 1/1000, 1/5000 ölçekli imar planları onaylanmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilmiştir.

28.04.2014 tarihinde imar planı onaylanmıştır.